Việt Nam tập trận quy mô lớn kể từ 1975

Cập nhật: 11:34 GMT - thứ hai, 7 tháng 1, 2013

Media Player

Việt Nam vừa có cuộc tập trận với sự phối hợp của nhiều lực lượng quân sự, được cho là cuộc diễn tập lớn nhất kể từ năm 1975.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Việt Nam vừa có cuộc tập trận với sự phối hợp của nhiều lực lượng quân sự mà báo chí trong nước gọi là diễn tập lớn nhất kể từ năm 1975.

Theo truyền hình nhà nước Việt Nam , đây là chương trình “diễn tập thực nghiệm thực binh, hiệp đồng quân, binh chủng quy mô lớn... nhằm nghiên cứu khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng của sư đoàn bộ binh".

Video clip này được trích từ bản tin VTV1 hôm 2/1/2013.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.