'Đổi giới tính không phải là phạm luật'

Cập nhật: 07:48 GMT - thứ ba, 22 tháng 1, 2013

Media Player

Phạm Lê Quỳnh Trâm nói về thông tin xem xét lại quyết định thay đổi giới tính đối với chị.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tin cho hay UBND tỉnh Bình Phước vừa có văn bản đề nghị Sở Tư pháp tham mưu về quyết định xác định lại giới tính và thay đổi hộ tịch từ nam sang nữ của Phạm Văn Hiệp.

Cách đây bốn năm, UBND huyện Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước đã ra hai quyết định cho phép anh Phạm Văn Hiệp đổi giới tính từ nam sang nữ và đổi hộ tịch, đồng thời đổi tên thành Phạm Lê Quỳnh Trâm.

Được biết lý do cho việc xem xét lại hai quyết định trên là có thể đã có vi phạm quy định của pháp luật.

BBC đã nói chuyện với chị Phạm Lê Quỳnh Trâm về thông tin này.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.