Ai bảo vệ Hiến pháp?

Cập nhật: 14:42 GMT - thứ năm, 24 tháng 1, 2013

Media Player

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng Hội đồng Hiến pháp cần có quyền bảo vệ Hiến pháp thay vì vai trò "kiến nghị" và "yêu cầu".

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Ông Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trần Quốc Thuận, cho rằng Hội đồng Hiến pháp cần có quyền bảo vệ Hiến pháp thay vì vai trò "kiến nghị" và "yêu cầu".

"Ở Việt Nam lại có những hành vi, văn bản vi phạm hiến pháp mà không có ai giải quyết cả."

Đó là lý do mà ông Thuận cho rằng việc thành lập Hội đồng Hiến pháp là điều "được mong chờ", tuy nhiên "khi đọc vào thì người ta chỉ thấy thất vọng."

"Tất cả những nhiệm vụ (của Hội đồng Hiến pháp) cuối cùng chỉ rút gọn lại hai chữ: 'Kiến nghị' và 'Yêu cầu'".

"Nếu chỉ kiến nghị và yêu cầu thì chỉ mang tính hình thức. Nếu không có quyền tài phán thì tốt hơn là không nên lập ra, chỉ tốn tiền của nhân dân."

Ông Thuận bình luận sau một hội nghị diễn ra ngày 24/1 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để lấy ý kiến của các cựu lãnh đạo thành phố về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.