Nhạc sĩ Phạm Duy kể lại thời thơ ấu

Cập nhật: 10:31 GMT - thứ ba, 29 tháng 1, 2013

Media Player

Người nhạc sỹ lớn của nền tân nhạc Việt Nam, Phạm Duy, đã qua đời hôm 27/1 ở Sài Gòn, hưởng thọ 93 tuổi.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Người nhạc sỹ lớn của nền tân nhạc Việt Nam, Phạm Duy, đã qua đời hôm 27/1 ở Sài Gòn, hưởng thọ 93 tuổi.

Xin giới thiệu lại phần một hồi ký do chính nhạc sĩ Phạm Duy đọc, trong một chương trình của BBC.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.