Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Mong muốn trở lại chế độ dân chủ cộng hòa'

Một đại biểu Quốc hội nói về dự án sửa đổi hiến pháp đang được Quốc hội Việt Nam tiến hành và đề nghị lấy ý kiến của người dân.

Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng lần sửa đổi này có thể vẫn chưa đặt ra hoặc giải quyết hết một số vấn đề cơ bản mà cử tri, các giới và các tầng lớp nhân dân trong nước kỳ vọng.

Mở đầu cuộc trao đổi với BBC Việt ngữ, ông Quốc bình luận một số ý kiến muốn đòi hỏi tiến hành trưng cầu dân ý về nội dung, cách thức và chính việc có nên sửa đổi bổ sung hiến pháp 1992 hay không hay cần soạn thảo và phúc quyết sau đó một hiến pháp mới với việc gỡ bỏ điều bốn, hay các quy định về chế độ sở hữu tư nhân trong đó có quy định quyền sở hữu tư nhân về đất đai mà nhà nước và chính quyền được cho là đang 'độc quyền' định đoạt.

Đại biểu xuất thân nhà sử học này cũng bình luận tới việc làm thế nào đảm bảo cho hiến pháp sửa đổi lần này thực sự đảm bảo các quyền của người dân mà không rơi vào tình trạng một hiến pháp có tính hình thức và cho hay trong một trình bày tại Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở trong nước gần đây, ông đã đề cập kỳ vọng cá nhân của mình, mà theo đó ông mong muốn Việt Nam trở lại với "chế độ dân chủ cộng hòa."

Ông Quốc nói: "Rõ ràng bản hiến pháp năm 1946 được xây dựng trên một nền tảng có một sự đồng thuận rất cao khi lựa chọn chế độ dân chủ cộng hòa. Còn mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội tôi nghĩ vẫn là mục tiêu có thể đặt ra, nhưng nó phải hết sức thực tiễn vì đó là mô hình chưa hề có.

"Vì thế tôi đề nghị, tôi mong muốn là ta trở lại với chế độ dân chủ, cộng hòa," đại biểu nói với Quốc Phương của BBC.