Diễn văn toàn Liên bang của Barack Obama

Cập nhật: 14:46 GMT - thứ tư, 13 tháng 2, 2013

Media Player

Trích diễn văn của tổng thống Obama về chính sách kinh tế, đối ngoại, có đoạn nhấn mạnh hợp tác EU và kết thúc chiến tranh Afghanistan.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Bài diễn văn toàn Liên bang thường niên của tổng thống Hoa Kỳ hôm 12/02/2013 hứa đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan vào cuối năm sau.

Ông Obama tuyên bố sẽ đưa ra khung thuế hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và đảm bảo sao cho các tỷ phú không thể "lợi dụng hệ thống để đóng thuế ít hơn".

Về chiến lược ngoại giao, ông Obama chính thức tuyên bố "34.000 quân lính Hoa Kỳ sẽ rời Ahghanistan về nhà. Chiến dịch rút quân vẫn sẽ tiếp tục.

"Và đến cuối năm tới, cuộc chiến của chúng ta ở Afghanistan sẽ kết thúc."

Tổng thống Obama cũng bình luận về vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên vừa rồi là "khiêu khích theo kiểu mà chúng ta thấy hôm qua chỉ làm họ bị tách biệt thêm mà thôi".

Diễn văn có đoạn kêu gọi tăng nỗ lực kiểm soát bạo lực do súng đạn gây ra và cải cách hệ thống luật di trú với đóng góp của cả hai đảng.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.