Cú "đi nhờ xe" mà tài xế không biết

Cập nhật: 13:32 GMT - thứ tư, 13 tháng 2, 2013

Media Player

Cú "đi nhờ xe" mà tài xế không biết

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Một người lái xe được yêu cầu dừng lại trong bãi đỗ xe ở Miami và điều làm bà ngạc nhiên quá đỗi là đã cho một con cú "quá giang" mà không hề hay biết

Bà Sonji Coney Williams lái xe tới cả ngày mà rồi cuối cùng mới biết là có một con cú nằm ở gầm phía trước xe hơi của bà.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.