Hồ Chí Minh 'tìm lối đi sau mỗi chuyến phà'

Cập nhật: 16:45 GMT - thứ năm, 14 tháng 2, 2013

Media Player

Một giáo sư Anh nói thời gian làm bếp trên phà nối Pháp và Anh đã tác động mạnh tới sự nghiệp chính trị của Hồ Chí Minh.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Martin Evans, giáo sư lịch sử Âu châu hiện đại tại trường Đại học University of Sussex, nói 25 năm về trước ông lần đầu tiên nhận ra mối liên hệ giữa ông Hồ Chí Minh với tuyến phà nối Newhaven của Anh và Dieppe của Pháp.

Trả lời phỏng vấn của BBC, Giáo sư Evans đây là một thời điểm then chốt trong cuộc đời cách mạng của ông Hồ Chí Minh, khi đó còn là một thanh niên bắt đầu tiếp xúc với các ý tưởng chính trị mới khi sang làm lao động ở châu Âu.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.