Phản hồi về bài viết của ông Hoàng Hữu Phước

Cập nhật: 07:25 GMT - thứ sáu, 15 tháng 2, 2013

Media Player

Đại biểu Dương Trung Quốc nói lẽ ra ông Hoàng Hữu Phước nên tranh luận với ông tại Quốc hội thay vì viết blog đả kích ông.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Đại biểu Quốc hội TP HCM Hoàng Hữu Phước mới đây có bài viết đăng trên blog cá nhân cũng như trang web của công ty chỉ trích gay gắt một đại biểu khác, ông Dương Trung Quốc.

Bài viết "Dương Trung Quốc - Bốn Điều Sai Năm Cũ (Tứ Đại Ngu)" đang gây bàn cãi trong dư luận, nhật là vì xưa nay chưa từng có tiền lệ một đại biểu Quốc hội lại dùng lời lẽ nặng nề như vậy với đồng nghiệp của mình.

Ông Dương Trung Quốc nói với BBC rằng bài viết của ông Hoàng Hữu Phước đối với ông "như một hạt sạn".

"Nhưng tôi sẽ không nhè ra đâu, mà sẽ nuốt vào bụng đấy."

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.