Học trò bà Hà Thị Cầu hát xẩm

Cập nhật: 16:16 GMT - thứ hai, 4 tháng 3, 2013

Media Player

Học trò bà Hà Thị Cầu, nghệ sỹ Mai Tuyết Hoa nói về người dạy hát xẩm và ca một đoạn bài 'Công cha ngãi mẹ sinh thành'.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Học trò bà Hà Thị Cầu, nghệ sỹ Mai Tuyết Hoa nói về người dạy hát xẩm vừa qua đời, hưởng thọ 85 tuổi.

Bà Cầu được coi là nghệ sỹ hát xẩm số một ở Việt Nam và có giọng ca và tiếng đàn đặc biệt.

Trong phần cuối trả lời phỏng vấn với BBC, nghệ sỹ Tuyết Hoa cũng ca một đoạn bài 'Công cha ngãi mẹ sinh thành' mà cô được truyền dạy.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.