Vì sao không dự Cánh Diều Vàng?

Cập nhật: 16:27 GMT - thứ hai, 4 tháng 3, 2013

Media Player

Trước giải Cánh Diều Vàng, BBC phỏng vấn nhà làm phim độc lập Phan Đăng Di về một số vấn đề của điện ảnh Việt Nam.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Trước lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2013, một đạo diễn nói việc một số nhà làm phim không tham gia giải thưởng dù có lời mời của ban tổ chức, là do có 'định hướng rất rõ ràng'.

Nhà làm phim độc lập Phan Đăng Di nói những phim được làm ra để chứng tỏ khả năng nghề nghiệp thì thích hợp cho những cuộc liên hoan, hội nghề nghiệp, còn có những phim thì mục tiêu ngay từ đầu đặt ra là để thu lợi nhuận, "thì có lẽ họ ngại không muốn tham gia".

"Vì có thể họ rất thành công về mặt thị trường nhưng khi tham gia một cái giải của hội nghề nghiệp như của hội Điện ảnh Việt Nam thì họ lại nhận được phản hồi tiêu cực chẳng hạn, vì các tiêu chí rất khác nhau."

Đạo diễn của phim Bi đừng sợ cũng nói về "ưu thế thượng phong" của phim tư nhân so với phim vốn đầu tư của nhà nước.

Phan Đăng Di cho rằng, cách đầu tư cho điện ảnh như hiện nay thậm chí "phí tiền, không hiệu quả" vì "nhiều khi chỉ là để đạt kế hoạch đề ra".

"Và khán giả người ta cũng e dè với phim nhà nước hơn," vì các phim nhà nước còn nặng về tuyên truyền, chưa đặt mục tiêu về nghệ thuật lên hàng đầu.

Đạo diễn Phan Đăng Di cũng nói về những khó khăn trong mảng làm phim độc lập, và quan niệm về phim thương mại và phim nghệ thuật.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.