Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Dân Campuchia quyết tử đòi đất

Sau hơn hai thập kỷ sau nội chiến Campuchia, một cuộc đấu tranh khác giờ nổi lên trên đường phố Phnom Penh, cuộc chiến về đất đai.

Các nhóm nhân quyền địa phương nói chính phủ đã lấy lại khoảng bốn triệu hectar đất để phát triển kinh tế, làm ảnh hưởng tới khoảng 400 nghìn người, mà rất nhiều trong số đó mất toàn bộ nhà cửa.

Chỉ riêng trong năm 2012, có tới hơn 200 người bị bắt do biểu tình đòi đất.

Phóng sự video của Jonathan Head, phóng viên BBC News từ Bangkok trong chuyến đi đến Campuchia.