Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tránh "xin cho" khi vinh danh nghệ nhân

Nhân việc bản Dự thảo Nghị định Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được đưa ra lấy ý kiến góp ý lần thứ 3, BBC Việt Ngữ đã trò chuyện với Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh, chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

Trước hết ông nói tới vai trò của nghệ nhân trong sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam và cho biết đã có ba đề xuất sửa đổi các quy định mà ông cho là còn bất cấp trong quy trình và thủ tục của việc xét tặng danh hiệu này.

Một trong những quy định là chính các nghệ nhân phải làm thủ tục hành chính, tự mình đề nghị với Hội đồng xét duyệt để được phong tặng danh hiệu này, điều đó khiến tạo ra cảm giác xin cho.

Trong khi đó theo ông phần lớn những nghệ nhân có thể cả đời không biết gì về các văn bản hành chính, do vậy việc quy định chính cá nhân phải nộp đơn xin được xét duyệt là không sát với thực tiễn.

Tuy nhiên đây chính là thủ tục được áp dụng không phải chỉ với việc xét duyệt nghệ nhân mà với cả nghệ sĩ, bác sĩ và giáo viên ưu tú hay nhân dân tại Việt Nam, tất cả đều làm phải tự nộp đơn và làm thủ tục để được xét duyệt.

Vẫn theo Giáo sư Tô Ngọc Thanh thì "vinh danh nghệ nhân không phải chỉ để vinh danh cá nhân đó mà là vinh danh cả vốn liếng di sản văn hóa phi vật thể mà nghệ nhân ấy đang nắm giữ, tức là vinh danh sức sáng tạo và tinh hoa của văn hóa cộng đồng."

Giáo sư Thanh cho biết trong khi chờ đợi một nghị định mà sau 10 năm nay vẫn chưa được chính thức phê duyệt, Hội Văn nghê dân gian Việt Nam đã tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho hơn 300 người và điều đó đã được các nghệ nhân hết sức trân trọng.