Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Đảng đông nhưng thiếu chính nghĩa'

Image caption Luật sư Đài nói đang đông nhưng đang suy yếu, còn lực lượng vì dân chủ nhỏ, lẻ, nhưng có tương lai và chính nghĩa

Nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền trong nước so sánh tương quan mạnh yếu giữa lực lượng đối lập, đấu tranh vì dân chủ trong nước hiện nay với Đảng cộng sản cầm quyền.

Bình luận với BBC hôm 26/4/2013 về đánh giá của một Giáo sư từ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia, ông Nguyễn Đình Tấn, về các lực lượng đối lập trong nước, luật sư Nguyễn Văn Đài nói:

"Tôi cũng cho rằng đánh giá của ông ấy tương đối là khách quan, và thực tế tôi cho rằng phong trào dân chủ ở Việt Nam vẫn còn rất yếu, mỏng và thực sự chưa có một chương trình hành động dài hạn.

"Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không phải là mạnh mẽ và cũng không phải là có đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp như là trước đây nữa."

So sánh tương quan giữa lực lượng đấu tranh cho dân chủ và Đảng, ông Đài nói:

"Điểm mạnh của Đảng Cộng sản hiện nay là họ nắm trong tay mọi công cụ sức mạnh từ quân đội, cảnh sát, tòa án rồi toàn bộ hệ thống chính trị của họ đều nằm trong tay của Đảng Cộng sản.

"Điểm yếu của họ là họ đang ở vị trí phi nghĩa, khi họ áp đặt sự cai trị của họ lên cả dân tộc Việt Nam."

Về phong trào đấu tranh dân chủ, ông Đài nói:

"Con đường đấu tranh, sự lựa chọn là con đường chính nghĩa, là quá trình đi đến tất yếu của sự vận động và phát triển của lịch sử xã hội Việt Nam, đó là một xã hội dân chủ đa đảng, đó là sức mạnh chính nghĩa và được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cũng như người dân ở trong nước,"

"Còn điểm yếu hiện nay là chúng tôi thiếu kinh nghiệm, và thiếu một chương trình để chúng tôi có thể làm việc một cách lâu dài, hướng đến một mục tiêu thành công ở trong tương lai."