Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Đảng không có đối thủ' - Phần II

Phần II cuộc phỏng vấn gồm hai phần với Giáo sư GS Nguyễn Đình Tấn từ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về lực lượng đối lập và Đảng Cộng sản tại Việt Nam nay.