Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vào thăm tù nhân Cuba Cộng sản

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Cuba cho phép phóng viên nước ngoài thăm một số trại giam được giám sát an ninh chặt chẽ nhất.

Đây là động thái nhằm chứng tỏ nỗ lực cải cách trước ngày Liên Hợp Quốc họp bàn về các vấn đề nhân quyền.

Nhưng các tổ chức như Chữ thập Đỏ, chuyên theo dõi điều kiện sống trong các trại giam, vẫn bị cấm vào, và tuy số người bị tống giam vì hoạt động chính trị đã giảm, hàng trăm nhà bất đồng chính kiến vẫn phải chịu giam giữ ngắn hạn ở đồn cảnh sát.