Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Dư luận viên của Đảng còn quá kém'

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, người vừa nhận giải thưởng công dân mạng Netizen 2013 do Tổ chức Phóng viên Không biên giới và hãng Google phối hợp trao, nói về báo chí tự do và mạng xã hội ở Việt Nam nhân ngày Báo chí Tự do Thế giới 03/5.

Ông Chênh cho rằng báo chí 'lề chính quyền' của nhà nước đang tỏ ra lấn lướt với các lực lượng truyền thông đông đảo, lại được sự hỗ trợ của hệ thống các dư luận viên, tuy nhiên số lượng của các trang blog, các bloggers và cư dân mạng ở trong nước cũng đang gia tăng.

Cựu phóng viên tờ Thanh Niên cho rằng việc sử dụng phản biện thông qua các dư luận viên có thể lành mạnh hơn các hình thức áp chế, trấn áp trước đây, tuy cho rằng nhận thức và trình độ của các dư luận viên này vẫn không cao.

Blogger, vừa được chính quyền Việt Nam cho phép ra nước ngoài để nhận giải thưởng quốc tế và trở về, còn nhận xét về hình thức, số lượng, nội dung, chủ đề blog và tương tác giữa các bloggers tự do ở Việt Nam và công chúng trên Internet cùng các trang mạng xã hội ở trong nước.

Ông cũng nêu quan điểm về điều được cho là 'khối công chúng thầm lặng' và 'bộ phận với thái độ bàng quan'.