Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lăng Lenin mở lại cho khách tham quan

Lăng Vladimir Lenin ở Hồng Trường, Moscow vừa mở cửa trở lại cho công chúng vào thăm sau một thời gian tu bổ lớn.

Lăng bị đóng từ tháng Chín 2012 để sửa chữa khẩn cấp do bị lún nền..

Thi hài Lenin đã được bảo quản bằng hóa chất từ gần 90 năm qua, từ khi ông qua đời hồi 1924.