Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Báo Tuổi Trẻ trả lời BBC về thư độc giả

Đại diện báo Tuổi Trẻ nói sẽ chuyển thư của độc giả phản ánh bài báo về vụ án Woolwich và câu hỏi của BBC tới 'những người liên quan'.

Người phụ nữ giấu tên và xưng là nhân viên Ban Công tác bạn đọc cho biết, sẽ chỉ trả lời thư của bạn đọc gửi tới, còn phóng viên của BBC không liên quan nên phải gửi email hoặc fax.

Nhưng điện thoại đột ngột bị cắt khi BBC hỏi địa chỉ email và cụ thể 'người liên quan là ai'.