Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ông Hồ Đức Việt có tầm tư tưởng gì?

Image caption TS Doanh cho rằng việc ông Việt mất hết các chức vụ dù vẫn còn trẻ tại Đại hội XI của Đảng là không bình thường

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nhận xét về con người, các thăng trầm trong sự nghiệp chính trị và tầm tư tưởng của cố Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hồ Đức Việt, người vừa qua đời hôm 31/5/2013 vì bệnh ung thư.

Về việc ông Việt không được tiếp tục nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hàng ngũ lãnh đạo ngay sau Đại hội Đảng lần thứ XI, kể cả chức Ủy viên Trung ương Đảng, khi tuổi đời được cho là vẫn còn trẻ, Tiến sỹ Doanh bình luận:

"Tôi thấy là ông ấy còn tương đối trẻ và chính ra việc ông ấy phải nghỉ hoàn toàn như vậy là một điều rất không bình thường. Bởi vì một người ở vị trí của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương như vậy thì hoàn toàn có thể tiếp tục hoạt động được ở Quốc hội hay là ở Mặt trận Tổ quốc hay ở một chức vụ gì đó.

"Việc ông ấy nghỉ hưu hoàn toàn như vậy cũng là một việc không hoàn toàn bình thường. Và từ điều không bình thường ấy, có thể có người này, người kia có những sự suy luận khác nhau..."

'Chưa có quyết sách'

Nhân dịp này, Tiến sỹ Doanh cũng đưa ra đánh giá về những gì đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm, hoặc chưa làm được cho Việt Nam kể từ khi ông được bầu vào chức vụ này cho tới nay.

Ông nói: "Những điều mà ông Tổng Bí thư đã làm là ông cố gắng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, khôi phục lại vị thế của Đảng, và muốn cải cách bằng những công cụ phê bình và tự phê bình, và cho tới nay, những kết quả ông làm được còn khiêm tốn và chưa thuyết phục được quần chúng."

Trả lời câu hỏi ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng đã đang để lại dấu ấn gì về tầm tư tưởng, Tiến sỹ Doanh quy về lĩnh vực kinh tế và cho hay:

"Tình hình kinh tế của Việt Nam hiện nay rất khó khăn, nhưng tôi chưa thấy ông Tổng bí thư có quyết sách gì, hoặc là có định hướng gì rõ rệt để giải quyết những khó khăn này của nền kinh tế cả.

Tôi rất mong là ông sẽ có những quyết sách như vậy trong thời gian sắp tới đây," ông nói với Quốc Phương của BBC.