Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Kỳ vọng gì về bỏ phiếu tín nhiệm?

Ngày 10/6/2013, Quốc hội Việt Nam theo dự kiến sẽ tổ chức 'lấy phiếu tín nhiệm' đối với các vị trí cán bộ chủ chốt trong các cơ quan quyền lực cao nhất trong bộ máy quyền lực.

Đây là lần bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên thuộc loại này, nhân dịp này Nhà văn, blogger Phạm Viết Đào đưa ra bình luận với BBC về khả năng và kết quả của cuộc bỏ phiếu.

Blogger từ Hà Nội cũng nhận xét và dự đoán về chiều hướng kết cục của cuộc sửa đổi Hiến pháp 1992 đang được Chính quyền và Đảng cộng sản vận động từ đầu năm tới nay.