Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hy Lạp bất ngờ đóng cửa đài truyền hình

Chính phủ Hy Lạp bất ngờ đóng cửa các kênh truyền hình truyền thông quốc gia ERT nhằm cắt giảm chi phí.

Hầu hết các chương trình truyền hình của hãng nay bị cắt bỏ, tuy các chương trình phát thanh sóng ngắn và trên internet vẫn được duy trì.

Quá bất ngờ, các nhân viên đã biểu tình bên ngoài trụ sở chính của ERT.

Khoảng 2500 người sẽ bị mất việc trong lúc chính phủ vẫn đang vật lộn với việc xử lý cuộc khủng hoảng nợ của đất nước.

Chính phủ Hy Lạp nói việc đóng cửa chỉ là tạm thời và rồi sẽ được mở trở lại, với mô hình mới và lượng nhân viên ít hơn đáng kể. Chính phủ cũng nói ERT gây lãng phí ghê gớm cho công quỹ.

Thế nhưng, với tất cả mọi người, đây vẫn là một quyết định gây kinh ngạc.