Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bà Dương Hà có giấy phép gặp ông Hà Vũ

Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà cho BBC hay bà đã được phép của chính quyền cho gặp Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, người đang tuyệt thực 19 ngày trong tù, với tư cách luật sư của chồng.

Tuy nhiên, trong trao đổi với BBC hôm 14/6/2013 từ Hà Nội, bà Dương Hà cho hay 'giấy giới thiệu' mà Bộ Công an cấp cho bà gặp ông Hà Vũ không hồi đáp yêu cầu của bà yêu cầu gặp ông Hà Vũ về vấn đề sức khỏe do ông tuyệt thực gần 3 tuần.

Bà nói chồng bà có dấu hiệu suy yếu sức khỏe trầm trọng.

Bà cũng thuật lại việc đại diện giám thị trại giam đã cảnh báo bà trong lần thăm mới nhất rằng bà không được đề cập nội dung gì khác ngoài giúp đỡ thân chủ làm thủ tục ra kháng nghị và giám đốc thẩm.

Nhà chức trách cũng nói bà phải tuân thủ nội dung đó "nếu không muốn bị lập biên bản vi phạm nội quy và bị đình chỉ làm việc".

Luật sư Dương Hà cũng cho hay bà e rằng ông Hà Vũ có thể không đủ sức khỏe để "làm việc" với luật sư sau gần ba tuần tuyệt thực.

Một số quà cáp, thực phẩm mà bà mang tới trại lần gặp mới nhất với ý định tiếp tế cho ông Hà Vũ đã bị giám thị trại cự tuyệt và trả lại, theo luật sư Nguyễn Thị Dương Hà.

Bà Dương Hà cho biết bà sẽ đi thăm chồng tại trại giam số 5, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 15/6/2013.