Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Quan hệ VN - Vatican có tiến triển?

Phiên họp thứ tư nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam - Tòa Thánh về quan hệ song phương vừa bế mạc tại Vatican, sau hai ngày làm việc.

Tin tức từ Ý nói cuộc họp không có nhiều nội dung mới, ngoại trừ việc Vatican đề xuất thúc đẩy để Tòa công sứ được sớm mở ở Hà Nội, và có đại diện thường trú, theo Giáo sư thần học Nguyễn Đăng Trúc nhận định với BBC từ Strasbourg, Pháp.

Tin của hãng thông tấn Vatican (VIS) từ Rome hôm 14/06/2013 chỉ nói là quan hệ hai bên 'tiếp tục có tiến triển' sau cuộc họp mà phía đại diện Việt Nam là Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Ông cũng cho rằng Giáo hội Công giáo luôn mong 'đi nhanh hơn' nhưng phía Hà Nội luôn muốn đi 'tuần tự'.

Hai quốc gia Việt Nam cộng sản và Vatican chưa có quan hệ ngoại giao.