Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Việt Tân có cách 'bảo mật dữ liệu'

Trả lời câu hỏi của BBC về chuyện có công an mật trong đảng Việt Tân, ông Nguyễn Quốc Quân nói "chính trong Quốc hội, chính trong một số cơ quan của nhà nước Việt Cộng vẫn có những người rất đồng ý với quan niệm đấu tranh của đảng Việt Tân, hoặc là chính đó là đảng viên Việt Tân."

Tiến sỹ và hiện là Trung Ủy đảng Việt Tân cho rằng, công an Việt Nam chỉ phát hiện được những dữ liệu mật ở tầng thứ nhất và thứ nhì, mà chưa chạm tới được các tài liệu được giấu kỹ càng hơn.

Ông Nguyễn Quốc Quân từng hai lần bị bắt giam ở Việt Nam vào năm 2007 và năm 2012, cũng khẳng định đảng Việt Tân 'hoạt động từ trong nước' là chính.