Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Dân Ai Cập ăn mừng tổng thống bị lật đổ

Dân chúng tại Quảng trường Tahrir reo hò vang trời để đáp lại lời tuyên bố của giới quân đội truất quyền của tổng thống Morsi.