Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Dân Ai Cập ăn mừng tổng thống bị lật đổ

4 tháng 7 2013 Cập nhật lúc 15:53 ICT

Dân chúng tại Quảng trường Tahrir reo hò vang trời để đáp lại lời tuyên bố của giới quân đội truất quyền của tổng thống Morsi.