Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Việt-Mỹ: Nhân quyền vẫn nổi cộm

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nói nhân quyền vẫn là điểm quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ và chưa bị kinh tế và quốc phòng làm lu mờ.

Nói chuyện với BBC hôm 12/7 về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Nhà Trắng vào ngày 25/7, ông Hùng cũng nói mặc dù quan trọng, nhân quyền sẽ không ngăn cản Hoa Kỳ và Việt Nam đẩy mạnh quan hệ trong các lĩnh vực khác nếu Hà Nội khéo léo về nhân quyền.

"Không thể nào mà tiến lên đối tác chiến lược về quân sự và kinh tế nếu nhân quyền Việt Nam ở trong tình trạng suy thoái," ông Hùng nói.