Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Xử lý nhiễm độc chất da cam ở Đà Nẵng

Trong thời gian cuộc chiến Việt Nam, quân đội Mỹ đã rải chất dioxin diệt lá xuống các khu rừng của Việt Nam để phá hủy nơi trú ẩn của lực lượng miền Bắc Việt Nam và các khu vực dân cư vùng nông thôn ủng hộ lực lượng này.

Nay một dự án có tính đột phá đang cố đem lại một giải pháp tại đây.

Đất nhiễm độc được đưa vào các nhà chứa máy bay khổng lồ và được đốt nóng tới 300 độ C, chất độc được tách ra và tiêu hủy.

Đây là một sáng kiến chung của Hoa Kỳ và Việt Nam. Mặc dù Hoa Kỳ vẫn bác bỏ trách nhiệm nhưng nay họ sẵn sàng chi trả cho các hoạt động làm sạch đất đai toàn diện.

Nhưng việc xử lý ô nhiễm dioxin mới chỉ là một phần của những gì cần được làm, theo những người vận động cho khoảng ba triệu người được cho là chịu tác hại của chất độc này.

Rõ ràng là 40 năm sau khi quân Mỹ rút khỏi Việt Nam, Hoa Kỳ vẫn đang chịu áp lực phải hàn gắn vết thương chiến tranh.