Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chuyến đi Mỹ của Chủ tịch Sang

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang, Hoa Kỳ và Việt Nam ra tuyên bố chung về quan hệ "đối tác toàn diện" (comprehensive partnership).

Quan hệ này dựa trên các nguyên tắc "tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, hệ thống chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau".

Trước chuyến đi của ông Trương Tấn Sang, giới quan sát đã nhắc tới nguyện vọng của Việt Nam muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, chuyến thăm Hoa Kỳ lần thứ hai của người đứng đầu nhà nước Việt Nam kể từ khi Mỹ - Việt bình thường hóa quan hệ, đã gặp phải phản đối của nhiều người Việt ở Mỹ và Canada.