Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

60 năm sau cuộc chiến Triều Tiên

Cuộc chiến từ năm 1950-53 trên bán đảo Triều Tiên kết thúc với một hiệp định đình chiến.

Hàng triệu người bị chết trong cuộc chiến tính tới ngày Hiệp định đình chiến được ký kết năm 1953 và một khu phi quân sự, DMZ, được thành lập giữa hai miền.

60 năm trôi qua, bán đảo Triều Tiên đã trải qua rất nhiều khác biệt sâu sắc về hệ thống chính trị và kinh tế.

Căng thẳng giữa hai miền Nam - Bắc tiếp tục do những vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng hỏa tiễn của miền Bắc.

Ngày nay bán đảo Triều Tiên là nơi có hai triệu quân thường trực tại cả hai miền, sẵn sàng chiến đấu cho hai quốc gia mà trên lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh.