Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

LGBT diễu hành 'không phép không sao'

Hàng trăm người vận động cho người đồng tính đã tham gia buổi diễu hành ở trung tâm Hà Nội hôm Chủ nhật ngày 4/8.

Công an đứng dõi theo nhưng không ngăn chặn mặc dù đây là cuộc diễu hành không xin phép.

Những người diễu hành cho biết họ hy vọng sẽ giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với cộng đồng những người đồng tính luyến ai nam và nữ, người lưỡng giới và chuyển giới, (viết tắt theo tiếng Anh là LGBT), ở Việt Nam.

Đây là lần thứ hai cộng đồng LGBT ở Việt Nam diễu hành sau lần đầu tiên vào năm ngoái cũng ở Hà Nội.

Theo AFP, có ý kiến rằng dù tuần hành với mục tiêu khác có thể bị ngăn chặn, cuộc diễu hành của giới LGBT được nhà chức trách dung thứ để tỏ ra cởi mở về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.