Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ghi hình CSGT là 'phạm quyền cá nhân'

Trả lời phỏng vấn BBC ngày 20/8, luật sư Phạm Vĩnh Thái từ Hội Luật gia TP HCM, cho rằng việc ghi hình CSGT mà không có sự đồng ý là xâm phạm quyền cá nhân.

"Luật pháp bảo vệ quyền bí mật, riêng tư của cá nhân, trong đó có việc là khi chưa có sự thỏa thuận, đồng ý của cá nhân thì người ta không được quay phim hoặc ghi hình," ông Thái nói.

Tuy nhiên ông Thái cũng cho biết "để tố giác một trường hợp sai trái, thì không thấy ai cấm."