Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Giáo hội không hề chia rẽ'

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã đồng ý lưu lại vai trò Đệ ngũ Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một vị giáo phẩm cao cấp của Giáo hội từ trong nước cho biết.

Trước đó, Hòa thượng Thích Quảng Độ đã ra cáo bạch tuyên bố rút lui khỏi vị trí lãnh đạo tối cao của Giáo hội do những bất đồng trong hàng ngũ lãnh đạo về vấn đề nhân sự.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Không Tánh, Vụ trưởng Vụ Từ thiện-Xã hội của Viện Hóa đạo, nói với BBC rằng Hòa thượng Quảng Độ đã đi đến quyết định này sau buổi tiếp các vị trong hành giáo phẩm trung ương vào sáng thứ Ba ngày 3/9 tại Thanh Minh Thiền viện ở Quận Phú Nhuận.

Phái đoàn đến đảnh lễ và vấn an Hòa thượng Quảng Độ do Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện hóa đạo dẫn đầu.

“Chúng tôi đã cung thỉnh Ngài vì Đạo pháp, Dân tộc tiếp tục giữ trọng nhiệm của Giáo hội Phật giáo thống nhất để lãnh đạo con thuyền Giáo hội vượt qua khó khăn,” Hòa thượng Không Tánh nói.

“Sau ba lần thỉnh cẩu và tác bạch của chư tôn đức Hội đồng giáo phẩm trung ương, Đức Đệ ngũ Tăng thống hoan hỉ hứa khả (đồng ý) tiếp tục Phật sự để lãnh đạo Giáo hội,” ông nói thêm.

“Trong nay mai sẽ có những giáo chỉ hoặc những quyết định điều hành và tổ chức vấn đề nhân sự của Giáo hội để trang nghiêm Giáo hội,” Hòa thượng Không Tánh nói nhưng không cho biết cụ thể.

Hòa thượng Không Tánh cũng bác bỏ có chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.

Ông nói đây chỉ là ‘vấn đề nhân sự’ và là ‘việc nhỏ thôi’.