Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tiếp tục 'Đảng trị' qua sửa Hiến pháp

Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát ở Hà Nội, nói về chủ đề Hội nghị 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng sắp diễn ra vào tháng Mười và phê phán lề lối Đảng trị của Chính quyền trong lãnh đạo sửa Hiến pháp.

Dự kiến hội nghị này sẽ xem xét Hiến pháp sửa đổi, bổ sung.

Ông Quang A nói với BBC trong cuộc trao đổi hôm thứ Bảy, 07/9/2013, rằng Đảng vẫn tiếp tục phong cách cũ của mình với bản Hiến pháp sửa đổi mà theo ông 'không có giá trị' gì mới khi các sửa đổi chỉ là "lặt vặt" và với vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng vẫn được bảo tồn.

Tiến sỹ Quang A nói: "Thường tất cả những lần trước của Quốc hội thì bao giờ Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản cũng quyết, sau đó mới bảo Quốc hội thảo luận và giơ tay đi."

Ông cũng bình luận về những chuyển động chính trị rộng lớn hơn bên ngoài xã hội Việt Nam hiện nay.

Ông nói: "Không thể chấp nhận hiện trạng như thế thì sẽ phải lên tiếng, sẽ phải đấu tranh, sẽ phải tham gia bằng đủ mọi biện pháp của mình.

"Nếu mọi người dân đều làm như thế thì tôi nghĩ nó có thể rất là nhanh. Không ai biết đoán trước 6 tháng tới, một năm rưỡi tới, năm năm tới, bảy năm hay là mười năm, hay là 20 năm. Cái đó không ai có thể đoán được!"