Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Cân nhắc lãnh đạo hai ban của Đảng'

Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể bàn về Hiến pháp sửa đổi, báo cáo và xử lý các vấn đề thanh tra tham nhũng lớn, bàn thảo và sắp xếp các vấn đề nội bộ, theo Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban tư vấn Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với BBC hôm 07/9/2013, Tiến sỹ Doanh cho rằng về nhân sự Hội nghị sẽ có thể xem xét khả năng tân Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân thôi kiêm nhiệm chức Phó Thủ tướng Chính phủ và tập trung nắm giữ chức vụ Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Đặc biệt, ông Doanh nhắc tới khả năng sẽ có thống nhất về nhân sự lãnh đạo hai ban Nội chính và Kinh tế Trung ương. Đây là khả năng được đặt ra vì hai trưởng ban, ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ, không hội đủ điều kiện là Ủy viên Bộ Chính trị như tiêu chuẩn từng được đề xuất.

"Ông Trương Hòa Bình mới đây cũng được bầu vào Ban Bí thư, có thể ông ấy là nhân vật sẽ phụ trách Ban Nội chính chăng," Tiến sỹ Doanh phỏng đoán.

"Còn về Ban Kinh tế, có thể sẽ có một Ủy viên Bộ chính trị nào đấy sẽ phụ trách Trưởng Ban kinh tế. Còn hai ông Trưởng ban đương nhiệm, tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều nhiệm vụ quan trọng đang chờ đợi hai ông ấy."