Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Một gia đình TQ bị chính quyền 'cướp đất'

Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch di rời 100 triệu dân từ các vùng nông thôn tới thành phố trong mười năm tới.

Nhưng nhiều người Trung Quốc cảm thấy bị bỏ rơi, bị hăm dọa trong chương trình này.

Giới chức nói việc di rời sẽ giúp nâng cao đời sống và san sẻ sự thịnh vượng cho mọi người, nhưng nhiều người cho rằng chỉ người giàu và những kẻ nhẫn tâm mới hưởng lợi.

Phóng viên BBC gặp gỡ gia đình một nạn nhân, từng bị tấn công khi tìm cách bảo vệ đất đai của mình khỏi tay những dự án phát triển đô thị.