Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Đừng sốt ruột với việc chống tham nhũng'

Ông Nguyễn Lân Dũng, một vị cựu đại biểu Quốc hội hiện nay đang là phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học-Giáo dục của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc, cơ quan giám sát và phản biện các chính sách của Đảng và Nhà nước, nói bản thân ông ‘tin tưởng lắm’ vào nỗ lực chống tham nhũng của Đảng.

Lý do ông tin tưởng là Đảng có ‘chủ trương chống tham nhũng quyết liệt’ và ông tin vào chủ trương đó.

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng đây là vấn đề rộng lớn, phức tạp nên ‘đừng sốt ruột quá’.

“Phải từ từ. Miễn là có chủ trương, biện pháp,” ông nói.

Theo ông Dũng thì chỉ cần làm tốt việc kê khai tài sản mà Ban Nội chính trung ương đang yêu cầu hiện nay thì ‘mọi việc sẽ sáng tỏ’.

“Không thể nào giấu được tài sản,” ông nói, “Tham nhũng thì không thể cất tiền đi đâu được mà phải biến thành tài sản.”

Về vấn đề có hay không sự can thiệp vào các vụ việc tham nhũng đang điều tra, ông Dũng cho rằng không hề có chuyện như thế.

Ông đưa ra dẫn chứng là gần đây Bộ Chính trị có chọn 10 vấn đề để Ban Nội chính trung ương vào cuộc mà đó ‘toàn là những chuyện lớn như Vinashin, Vinalines’.

“Đây là chủ trương của Đảng chứ có phải của ai đâu. Chọn 10 vấn đề cũng là Đảng chọn,” ông giải thích.

“Người chỉ đạo lớn nhất là Bộ Chính trị thì làm sao ai có thể chỉ đạo to hơn Bộ Chính trị được.”

“Mọi người chưa hài lòng vì thấy rất chậm nhưng chuyện lớn như thế thì không thể nhanh được,” ông nói thêm.