Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tường thuật trực tiếp tình hình Kenya

Mời quý vị theo dõi các diễn biến mới nhất từ thủ đô Nairobi của Kenya (tường thuật bằng tiếng Anh).