Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trực tiếp: LHQ tập trung vào Iran và Syria

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) bắt đầu cuộc họp thường niên hôm thứ Ba ở New York.

Giới truyền thông quan tâm hội đàm giữa Mỹ và Iran, và khủng hoảng Syria.

Mời quý vị xem trực tiếp cuộc họp tại LHQ (nội dung tiếng Anh).