Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Khu vực ngân hàng VN 'bị khủng hoảng'

Phân tích gia Daniel Martin từ Capital Economics, công ty nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô, nói "Việt Nam không thể đổ lỗi cho kinh tế toàn cầu gây ra tăng trưởng chậm tại nước này".

"Phần lớn các nước châu Á tăng trưởng chậm vì xuất khẩu bị chững lại đáng kể. Nhưng tại Việt Nam thì xuất khẩu lại khá tốt.

"Vấn đề là ở chỗ Việt Nam bị khủng hoảng trong khu vực ngân hàng. Trong nhiều năm các ngân hàng đã cho vay nhiều để thúc đẩy nền kinh tế nhưng đồng thời cũng để lại hậu quả hết sức tồi tệ. Và nay cho vay ít đi có nghĩa là sẽ kéo tăng trưởng chậm lại".

Ông Martin cũng nhận xét rằng "việc chính phủ hạ lãi suất không dẫn tới việc ngân hàng cho vay nhiều hơn vì ngân hàng gặp khủng hoảng. Khi ngân hàng bị khủng hoảng thì họ sẽ ít cho vay hơn.

"Ngoài ra có nhiều doanh nghiệp mà đa số là doanh nghiệp nhà nước đi vay không trả được nên có hạ lãi suất thì cũng không tạo đà tăng tín dụng được".