Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hội nghị TƯ 'có thể tác động kỳ họp QH'

Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam và một đảng viên kỳ cựu, hy vọng khi Hội nghị Trung ương 8 bàn thảo về các dự án sửa đổi Hiến pháp sẽ có tác động tới kỳ họp Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi sắp nhóm họp vào tháng 10.

Luật sư Trần Quốc Thuận nói tới luật đất đai và kinh tế nhà nước - hai trong số bốn vấn đề lớn trong nội dung sửa đổi Hiến pháp mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc tới khi đi gặp cử tri mới đây.

Nói chuyện với BBC hôm 30/9 ông nói với lượng đảng viên chiếm hơn 92% tại Quốc hội và trên tinh thần "thể chế hóa cương lĩnh và nghị quyết đại hội đảng vừa qua và Đảng thì đã quyết rồi vậy thì làm sao mà có chuyện khác được".

Tuy nhiên ông nói vẫn cơ sở để hy vọng qua những trao đổi ý kiến tại Hội nghị Trung ương này, "nếu một số Bộ trưởng lên tiếng phát biểu thì sẽ có tính thuyết phục vì những ý kiến, lý luận và tình cảm của họ cũng không khác gì nhiều so với kiến nghị của nhóm 72".

"Nếu những phát biểu đó nổ ra tại Hội nghị Trung ương thì biết đâu lại tốt. Ở Việt Nam gọi là 50-50.... Đang chờ sự tỉnh táo, dũng cảm và trách nhiệm đối với nhân dân và dân tộc của các vị trung ương," ông Thuận nói.

Ông cho rằng trong đảng có hai xu thế, một bên là "xu thế đổi mới vì lợi ích của nhân dân, vì sự toàn vẹn của Tổ Quốc chống lại bành trướng của Trung Quốc thì lý luận và sức sống của diễn đàn này là rất mạnh mẽ, không thể cản bước được nhưng vẫn còn là thiểu số".

Bên còn lại là "ý kiến bảo thủ thì không phải là nhiều, cũng yếu thế, lý luận cũng cạn kiệt rồi, nhưng họ lại đang mạnh vì họ đang cầm quyền, đang có súng đạn, có còng số 8 và đang kiểm soát hệ thống thông tin", ông nói.

"Tuy nhiên tôi cho rằng họ mạnh trong thế yếu," ông Trần Quốc Thuận nói.

Bình luận về khả năng sáp nhập chức vụ Tổng bí thư Đảng và Chủ tịch nước, ông Thuận cho rằng "nếu xảy ra thì đó sẽ là điều tốt với điều kiện người nắm giữ chức vụ đó phải đặt lợi ích của dân tộc và Tổ Quốc lên trên thì đó là cái phúc. Còn nếu họ đặt phe phái, cái mà họ đang tin lên trên thì đó là đại họa cho dân tộc."