Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

BBC nói về cuộc đời Tướng Giáp

BBC có bài tường thuật về cuộc đời của thiên tài quân sự VN qua tường thuật của phóng viên Bill Hayton, từng làm việc tại Việt Nam.