Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người dân tới viếng Tướng Giáp tại nhà

Hàng nghìn người xếp hàng vào nhà riêng của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở đường Hoàng Diệu, Hà Nội để viếng 'huyền thoại quân sự' của Việt Nam, người qua đời thứ Sáu tuần qua.

Đại tá Nguyễn Văn Huyên, thư ký cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói với hãng thông tấn Reuters:"Đại tướng luôn thấy vai trò của quần chúng nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cho nên hết sức quan tâm giáo dục bộ đội. Thực hiện cho được tư tưởng mà Bác Hồ đã dạy cho toàn Đảng toàn dân ta là "Không có gì quý hơn độc lập tự do".

"Cho nên thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ".