Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Dân còn tin Đảng là vì quá khứ'

Nhà văn Phạm Đình Trọng nói với BBC rằng ông không có hy vọng gì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 sẽ giải quyết được các vấn đề kinh tế-xã hội bức xúc hiện nay của đất nước.

Bình luận về các nội dung hội nghị, ông Trọng nói ông đánh giá vấn đề sửa Hiến pháp là quan trọng nhất.

Ông cho rằng ngay trong số các ủy viên trung ương hiện nay cũng có những ý kiến khác với quan điểm chính thống của Đảng về Hiến pháp.

“Hiến pháp phản dân chủ, phản cuộc sống, đi ngược xu thế thời đại, có những người thấy được điều đó,” ông nói.

Tuy nhiên, tại hội nghị thì ông Trọng cho rằng các ủy viên trung ương ‘phải thống nhất theo ý lãnh đạo bởi vì họ muốn tồn tại, muốn giữ vị trí của họ’.

Về các giải pháp mà Trung ương Đảng bàn bạc cho tình hình kinh tế-xã hội hiện nay của đất nước, ông Trọng nói: “Những việc Trung ương đặt ra có giải quyết được vấn đề gì đâu.”

“Sự tồi tệ của tình hình kinh tế hiện nay là do điều hành quá kém cỏi, do tham nhũng,” ông nói, “Đó là nguyên nhân từ Đảng nên không thể giải quyết được đâu.”