Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đảng đang 'kìm hãm' VN phát triển

Một nhà quan sát chính trị ở trong nước nhận xét Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản vừa kết thúc không nhìn thẳng vào "khủng hoảng toàn diện" ở Việt Nam hiện nay.

Từ Hà Nội, Đại tá Lê Hồng Hà, Cựu chánh văn phòng Bộ Công an, phê phán Hội nghị Trung ương 8, bế mạc hôm 9/10, không ra chỉ dấu thay đổi gì về đường lối chung.

Ông nói Đảng đã không nhìn vào sự thật khi phân tích tình hình đất nước và không thấy "sai lầm" của đường lối Đảng đưa ra.

Ông nói với BBC hôm 10/10, một ngày sau khi Đảng Cộng sản đưa ra quan ngại thường xuyên về "diễn biến hòa bình" trong diễn văn bế mạc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:

"Việt Nam hai ba năm vừa qua, đang rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế, về chính trị, về xã hội, về tư tưởng, về lý luận."

"Con đường cứ nhất định phải đưa đất nước Việt Nam xây dựng Chủ nghĩa xã hội là không đúng."

Ông Hồng Hà nhận xét Đảng Cộng sản đã "nói qua qua, sơ sơ, luồn lách để nói là tình hình vẫn tiến triển tốt."