Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cờ rủ đã được treo tại lăng Hồ Chí Minh

Phóng viên BBC tại Hà Nội, Nguyễn Lễ, cho biết cờ rủ đã được kéo lên trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính thức bắt đầu hai ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phóng viên của chúng tôi cũng cho biết các hãng truyền thông nước ngoài không được tiếp cận sát lá cờ mà phải đứng cách đó 50 mét.