Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tường thuật của phóng viên Nguyễn Lễ (I)

Nguyễn Lễ của BBC Tiếng Việt hiện đang có mặt ở Hà Nội để tường thuật về hoạt động tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.