Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Quê nhà tướng Giáp ngày Quốc tang

Phóng viên Nguyễn Lễ của BBC tiếng Việt có mặt tại ngôi nhà nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra, ở làng An Xá xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.

Nguyễn Lễ hôm 12/10 đã phỏng vấn cháu họ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Võ Bích Ngọc, và ông Đào Kim Định, một người hàng xóm ở quê nhà.