Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cảm xúc người dân về Tướng Giáp

Một số người dân ở Hà Nội bày tỏ cảm xúc với phóng viên BBC về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.